ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์พัฒนาสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ "เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้" เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและคนรอบข้าง

1636458646857.jpg

 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย กอรมน.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ  สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรณรงค์และแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น ด้วยความตั้งใจร่วมกันพัฒนาดำเนินการขยายผลเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคบุหรี่ โดยเริ่มจากปั๊มน้ำมันให้เป็นเขตห้ามสูบบุหรี่ทั่วบริเวณ 100% ผู้ใดฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชากรทุกกลุ่มอายุให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ณ ปั๊มน้ำมันสุรชัยอำนาจปิโตรเลียม ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ทำงานการร่วมบำบัด เพื่อช่วยเลิกสูบบุหรี่กับสายเลิกบุหรี่ 1600 มาอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มาข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th