โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

 กิจกรรมจากองค์กรสาธารณสุขทั่วประเทศ ร่วมจัดทำโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยความร่วมมือและดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมอาสาสมัครเพื่อสังคมไทย (ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้คนไทย ที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกับตัวผู้สูบเอง และลดอันตรายของบุหรี่มือสองให้กับคนรอบข้าง และเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในปี 2561 โดยตั้งเป้าหมายชักชวน เชิญชวน ท้าชวน ให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิต ให้ได้จำนวน 3 ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2559 – 2562)

 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หรือสายด่วน ควิทไลน์ 1600 ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ เพื่อสุขภาพของคนไทย โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้ได้อย่างถาวร เราพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยให้กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ เพื่อให้สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ 

 หากท่านต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร ตามลิงก์ด้านล่าง แล้วส่งใบสมัครกลับมาที่ email address: quitline1600@hotmail.com หรือส่งกลับมาที่ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ 356/10 ซอยศรีอยุธยา 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02 245 4150 โทรสาร 02 245 4153 

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หรือสายด่วน ควิทไลน์ 1600 #สายเลิกบุหรี่ บริการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30-20.00น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00น. หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นช่วยเลือกบุหรี่ที่ let’s quit smoke ได้ทั้งระบบ IOS และ Android หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อศึกษาคู่มือประกอบการเลิกบุหรี่ด้วยตัวเองได้ที่ www.thailandquitline.or.th

เอกสารแนบ
Register_form.pdf (126 kB)
หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th