โครงการ ยื้อปอด ยื้อชีวิต และ เพื่อปอด เพื่อเราโดย น้องๆ นศ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สามารถติดตามบทความ Blog ได้ที่
http://spritelev.blogspot.com/

E-BOOK  โครงการ‘’เพื่อปอด เพื่อเรา’’              

คู่มือการเลิกสูบบุหรี่    

1. คู่มือการเลิกบุหรี่  (ฉบับพกพา) 
http://www.ilovelibrary.com/ebook/detail/29040     

2.คู่มือการเลิกบุหรี่ (ฉบับแนวทางการตัดสินใจ) 
http://www.ilovelibrary.com/ebook/detail/29042  

3.คู่มือการเลิกบุหรี่ ( ฉบับการเตรียมตัวเริ่มชีวิตใหม่)
http://www.ilovelibrary.com/ebook/detail/29043

วิธีการใช้งาน       

1.สร้างบัญชี เพื่อเข้าสู่ระบบ http://www.ilovelibrary.com/user/register
 2.ทำการดาวโหลดโปรแกรมเพื่อรับอีบุ้ค http://www.ilovelibrary.com/

เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขอให้ทุกคนอ่าน E-Book และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ขอบคุณคับ

 

โครงการ "ยื้อปอด ยื้อชีวิต"
น.ส.กายกัญญ์ภร จันทร์ประสิทธิ์ (กาย) e-mail: sprite.thinkerbell@gmail.com

โครงการ "เพื่อปอด เพื่อเรา"
นายภานุพงษ์  แก้วเกิด (ไอซ์) e-mail: inw_ngl_love@hotmail.com

หมวดหมู่บทความ
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th