ตารางกิจกรรม พ.ศ. 2557

ตารางกิจกรรม พ.ศ. 2557

วัน/เดือน/ปีหัวข้อจัดโดย
1 ม.ค. 57ร่วมออกบูธงานสวดมนต์ข้ามปี 2557สนามหลวง
6 ม.ค. 57ร่วมงานแถลงข่าวเสวนา “บ้านเราปลอดบุหรี่ ลดความเสี่ยงการติดบุหรี่ของลูก” จัดโดย ศจย. และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส.ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมเดอะสุโกศล
18 ม.ค. 57จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้คำปรึกษา และเจ้าหน้าที่คัดกรอง) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานโรงแรม AETAS HOTELS & Residences ห้องประชุม Library Function Room ชั้น B1 ซอยร่วมฤดี 2 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน
28 ม.ค. 57รอง ผอ.ศูนย์ฯ และน.ส.อัญชนา เก่งตรง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การพัฒนาสังคมสุขภาวะ หลักสูตรแนวคิดการพัฒนาสังคมและหลักสูตรแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
7 ก.พ. 57นต.หญิง อรวรรณ ฆ้องต้อ นักวิชาการศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับประชาชนศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ จ.นครนายก
13 ก.พ. 57รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และตาม WHO FCTC ข้อ 14สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
13 ก.พ. 57น.ส.อัญชนา เก่งตรง เข้าร่วมการอบรมองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพห้องประชุม 414 สสส.
19 ก.พ. 57ผอ. และรอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสร้างสุขไทย ครั้งที่ 1/2557ห้องประชุม 2 สำนักงานวิจัยเพื่อ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ชั้น 5 อาคาร วพ.บรมราชชนนีบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข
20 ก.พ. 57ผอ. และรอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมหารืองานประชาสัมพันธ์ 1600ห้อง 310 ชั้น 3 สำนักงาน สสส.
28 ก.พ. 57ผอ. และรอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งที่ 21)สสส.
6 มี.ค.57นต.หญิง อรวรรณ ฆ้องต้อ นักวิชาการศูนย์ฯ และนายชัยชาญ ดอกนาค ผู้ให้คำปรึกษา ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการ “มหกรรมวิชาการ ฟ้าใส 2557” ในหัวข้อเรื่องเล่าแสนสุขจากสายด่วนเลิกบุหรี่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
6-7 มี.ค. 57นางมณีโชติ ยุติธรรมดำรง และ น.ส.กัลยพัชร พันธุ์ชื่นสุข เข้าร่วมฝึกปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมวิชาการ “มหกรรมวิชาการ ฟ้าใส 2557”อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
11 มี.ค. 57รอง ผอ.ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาณ ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
15-16 มี.ค. 57ประชุมเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้คำปรึกษา และเจ้าหน้าที่คัดกรอง) เรื่องการพัฒนา protocol text2quit / SMS2Quitชวาลัน รีสอร์ท ต.ดอนตูม จังหวัดนครปฐม
17 มี.ค. 57นางประทิน แหล่งสนาม ผู้ให้คำปรึกษา ให้สัมภาษณ์นิตยสาร SOOK จาก สสส.ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
24 มี.ค. 57รอง ผอ.ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557ห้องประชุม ประเมิน จันทรวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค
26 มี.ค. 57ผอ.ศูนย์ฯ นัดหมายทีมประเมินศูนย์บริการเลิกบุหรี่ เพื่อหาทิศทางการประเมินฯศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
2 เม.ย. 57รอง ผอ.ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และตาม WHO FCTC ข้อ 14 ครั้งที่ 2/2557ห้องประชุมอิงนคร ชั้น 6 โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี
9-11 เม.ย. 57ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม ม.พะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
20 เม.ย. 57จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการบริการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่รูปแบบ SMS จากภาคประชาชนห้องแซฟไฟร์ 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
25 เม.ย. 57ผอ.ศูนย์ฯ ให้สัมภาษณ์ระบบการจัดการบริการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ในศูนย์ฯ โดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
25 เม. ย. 57ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมดูงาน Call Center Quit line สายด่วนเลิกบุหรี่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
1-2 พ.ค. 57ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
7 พ.ค. 57รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “บุหรี่มีพิษภัยต่อสุขภาพและคนรอบข้างอย่างไร?”ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมสาขาสุขสวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ 55 จ.สมุทรปราการ
16 พ.ค. 57ร่วมงานแถลงข่าว เรื่อง “บุหรี่: ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
26 พ.ค. 57ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ ครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 22)ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.
26-28 พ.ค. 57ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม ม.พะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
31 พ.ค. 57ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนบริหาร ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมจัดบูธงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557บริเวณ Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
17 มิ.ย. 57ร่วมปรึกษาหารือหัวข้อ “Mobile Application ในคลินิกฟ้าใส”ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
17 มิ.ย. 57ผอ. และรอง ผอ.ศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมชมดูงานจากประเทศเกาหลีศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
18 มิ.ย. 57ร่วมงานเปิดตัวโครงการรณรงค์จิตอาสาขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
22 มิ.ย. 57รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “บุหรี่มีพิษภัยต่อสุขภาพและคนรอบข้างอย่างไร?”ห้องประชุมศุภชัยศรีสติ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
23-25 มิ.ย. 57ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม ม.พะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
26 มิ.ย. 57ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2558-2562โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
4-6 ก.ค. 57จัดประชุมเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้คำปรึกษา และเจ้าหน้าที่คัดกรอง) เรื่องการพัฒนา quitline protocolสถานพักฟื้นและพักผ่อน กองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7 ก.ค. 57รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “เลิกบุหรี่เพื่อตัวคุณ เพื่อคนที่คุณรัก”บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
28-30 ก.ค. 57ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมด้วยนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “ภาษีบุหรี่ ลดคนสูบ ลดคนตาย”โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
13-15 ส.ค.57ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม ม.พะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
29 ส.ค. 57รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการลด ละ เลิกบุหรี่ของกลุ่มอาชีพอิสระ”โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ถนนปรีดีพนมยงค์ (สุขุมวิท 71) กรุงเทพฯ
1 ก.ย. 57ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ ครั้งที่ 3/2557 (ครั้งที่ 23)ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.
16 ก.ย. 57ผู้แทนศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2558-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
20 ก.ย. 57จัดประชุมบุคลากร (ผู้ให้คำปรึกษา และเจ้าหน้าที่คัดกรอง) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของศูนย์ฯสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ
2 ต.ค. 57ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการลด ละ เลิกบุหรี่ของกลุ่มอาชีพอิสระ” และร่วมเสวนาในหัวข้อ “บุหรี่...ภัยคุมคามคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ”ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
6-8 ต.ค. 57ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม ม.พะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
7 ต.ค. 57ผู้แทนศูนย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับการติดตามประเมินการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศจากองค์การอนามัยโลก ครั้งที่2/2557ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค
16 ต.ค. 57ต้อนรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
21 ต.ค. 57รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการลด ละ เลิกบุหรี่ของกลุ่มอาชีพอิสระ” และร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผู้ได้รับผลกระทบจากบุหรี่มือสองซึ่งมีพิษภัยต่อร่างกาย และคนรอบข้างอย่างไร?”ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมสาขาพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
10 พ.ย. 57รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อนำข้อมูล รายละเอียดการจัดเตรียมการพิจารณาร่วมกันก่อนการประเมินสมรรถนะด้านประสิทธิผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทย จากผู้เชียวชาญองค์การอนามัยโลกห้องประชุมธีระรามสูต ชั้น 3 อาคาร 8 กรมควบคุมโรค
10 พ.ย. 57ผู้แทนศูนย์ฯ ร่วมประชุมเตรียมงานคนไทยขอมือหน่อย ปี 2ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ
11 พ.ย. 57ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ ครั้งที่ 4/2557 (ครั้งที่ 24)ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.
12 พ.ย. 57รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “บุหรี่มือสอง(ควัน)ซึ่งมีผลกระทบต่อร่างกาย และสภาพแวดล้อม”ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมสาขาพระประแดง จ.สมุทรปราการ
12-14 พ.ย. 57ต้อนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม ม.พะเยา ที่มาฝึกงานการให้คำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
13-14 พ.ย. 57ผู้แทนศูนย์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่สอง พ.ศ.2558-2562โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ
20 พ.ย. 57ผู้แทนศูนย์ฯ ร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะผู้มาติดตาม Joint National Capacity Assessment on the Implementation of Effective Tobacco Control Policies in Thailand ของ WHOโรงแรมริเวอร์ไซต์
21 พ.ย. 57ร่วมประชุมรับการมาติดตาม Joint National Capacity Assessment on the Implementation of Effective Tobacco Control Policies in Thailand ของ WHOโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
24 พ.ย. 57ผู้แทนศูนย์ฯ ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่สอง พ.ศ.2558-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ ครั้งที่ 3/2557ห้องประชุมสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
15-17 ธ.ค. 57ผู้แทนศูนย์ฯ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ ผ่านงานภาพข่าวและเชิงสารคดีข่าว เพื่อการเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะและออนไลน์ห้องสัมมนา 4-6 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
17 ธ.ค. 57ผอ. และ รอง ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสร้างสุขไทย ครั้งที่ 4/2557ห้องประชุม 2 สำนักงานวิจัยเพื่อ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข
24 ธ.ค. 57จัดประชุมเตรียมจัดทำการส่งข้อความในรูปแบบ SMSศูนย์บริการเลิกบุหรี่ฯ ถ.ศรีอยุธยา
20-21 ธ.ค. 57จัดประชุมเจ้าหน้าที่ (ผู้ให้คำปรึกษา และเจ้าหน้าที่คัดกรอง) เพื่อกำหนดทิศทางและการดำเนินงานของศูนย์ ปี 2558-2559สถานีรายงานเขาเขียว อำเภอเมือง จ.นครนายก
25 ธ.ค. 57ผู้แทนศูนย์ฯ ร่วมประชุม “ภาคีด้านการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 3/2557”ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th