บริการช่วงรณรงค์เลิกสูบบุหรี่

15 พ.ค. ถึง 13 มิ.ย. 2553   เปิดให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อการเลิกบุหรี่ทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุด  ตั้งแต่  7.30 – 20.00 น.

เอกสารแนบ
chrome_100_percent.pak (0 )chrome_child.dll (0 )
หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th