คุยกันสักนิด
ถ้ายังไม่คิดเลิกสูบ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • อันตรายจากการสูบบุหรี่
 • สถิติผู้สูบบุหรี่ที่เลิกได้
 • ทำไมการบอกลาจากบุหรี่ถึงทำได้ยาก
 • จากใจผู้ให้คำปรึกษา
 • จากใจผู้เลิกสูบบุหรี่
 • ความในใจจากผู้ใกล้ชิดคนสูบบุหรี่
 • กุญแจสู่ความสำเร็จในการเลิกบุหรี่
 • ความเสี่ยงในชีวิตกับโรคร้ายและโรคเรื้อรัง
 • แบบทดสอบ "การชอบการสูบบุหรี่"
 • แบบทดสอบ "การไม่ชอบการสูบบุหรี่"
 • แบบทดสอบ "การตัดสินใจเลิกบุหรี่"
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th