รับสมัครเจ้าหน้าที่งานคัดกรอง Call Counselor - Brief Intervention (CCB) ประจำศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานคัดกรอง Call Counselor - Brief Intervention (CCB) ประจำศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง “ผู้ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์  ทำหน้าที่รับสาย และให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่แบบสั้น”
1.อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
3.ไม่เสพยาสูบ ไม่ดื่มสุรา และไม่มีประวัติใช้สารเสพติดทุกประเภท
4. มีทักษะในการสื่อสารทางโทรศัพท์ ที่เหมาะสมกับภาระงาน 
5. สามารถใช้ MS Office และโปรแกรมประยุกต์ได้ และพิมพ์ภาษาไทยได้อย่างน้อย 30 คำ/นาที ภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที
6.สามารถทำงานเป็นเวรผลัดได้ทุกวัน โดยทำงาน 5วัน/สัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง
7. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และ/หรือ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพ หรือ เกี่ยวข้องกับ call center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

- รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว                                                                     2 รูป

- สำเนาบัตรประชาชน                                                                   1 ใบ

- สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                     1 ใบ

- สำเนาหนังสือรับรองการเกณฑ์ทหาร (ชาย)                                   1 ใบ

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)                                              1 ใบ

- สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)                                                 1 ใบ

- สำเนาใบผ่านงาน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรต่างๆ (ถ้ามี)                    1 ใบ

 

วิธีการรับสมัคร

- สมัครด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.  ทุกวันราชการ ตามที่อยู่ด้านล่าง สอบถามเส้นทาง และรอการติดต่อกลับเพื่อเรียกสัมภาษณ์ โทร.02-298-0144

- ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ quitline1600@thailandquitline.or.th หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่

                  ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ 

                  อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   

                  ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

                  กรุงเทพมหานคร 10400

หมวดหมู่บทความ
เรื่องล่าสุด
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th