ผู้ให้คำปรึกษา บางเวลา (Part Time)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ให้คำปรึกษา บางเวลา (Part Time) ประจำศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง ผู้ให้คำปรึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปีในสาขาดังต่อไปนี้

  • สาขาการพยาบาล สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขานักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ และสาขานักวิชาการสาธารณสุข
  • สามารถใช้ MS Office และโปรแกรมประยุกต์ได้
  • อายุไม่เกิน 65 ปี

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 30 พฤษจิกายน 2563

วิธีการรับสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ quitline1600@hotmail.com และรอการติดต่อกลับเพื่อโทรสัมภาษณ์

ผู้ที่ผ่านการโทรสัมภาษณ์ จะได้รับการอบรมเป็นเวลา 1 เดือน โดยไม่มีค่าลงทะเบียน และรับเข้าปฏิบัติงาน ภายหลังผ่านการประเมิน

หมวดหมู่บทความ
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th