เจ้าหน้าที่งานคัดกรอง Call Counselor - Brief Intervention (CCB)

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานคัดกรอง Call Counselor - Brief Intervention (CCB) ประจำศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง Call Counselor - Brief Intervention (CCB)  

- อายุ  20 – 35 ปี 

- เพศ  ชาย หรือ หญิง

- การศึกษา (ปวส.ขึ้นไป)  หรือ จบปริญญาตรีทุกสาขา

- ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา

- บุคลิกน้ำเสียงไพเราะ ใจเย็น มีจิตบริการ มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- สามารถใช้ MS Office และโปรแกรมประยุกต์ได้

- ความสามารถในการพิมพ์ ภาษาไทยประมาณ 30 คำ/นาที  ภาษาอังกฤษประมาณ  25 คำ/นาที 

- มีความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- มีประสบการณ์ ด้าน Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

- รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว                                                                     2 รูป

- สำเนาบัตรประชาชน                                                                   1 ใบ

- สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                     1 ใบ

- สำเนาหนังสือรับรองการเกณฑ์ทหาร (ชาย)                                   1 ใบ

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)                                              1 ใบ

- สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)                                                 1 ใบ

- สำเนาใบผ่านงาน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรต่างๆ (ถ้ามี)                    1 ใบ

 

วิธีการรับสมัคร

- สมัครด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.  ทุกวันราชการ ตามที่อยู่ด้านล่าง สอบถามเส้นทาง และรอการติดต่อกลับเพื่อเรียกสัมภาษณ์ โทร.02-298-0144

- ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ quitline1600@thailandquitline.or.th หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 โซน A เลขที่ 979/116

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หมวดหมู่บทความ
 
 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
อาคารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 6-7 เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0144 โทรสาร : 02-298-0143
อีเมล : quitline1600@thailandquitline.or.th, quitline1600@hotmail.com web site: www.thailandquitline.or.th